Mieszkanie dla... - Fundacja TALITHA CUM

Fundacja TALITHA CUM                                                                                   tel.: +48 608 343 206                                                                                    e- mail: fundacja@talithacum.org
Fundacja TALITHA CUM                                                                                   tel.: +48 608 343 206                                                                                    e- mail: fundacja@talithacum.org
Przejdź do treści
BNP Paribas SA 64 2030 0045 1110 0000 0409 0510

Fundacja TALITHA CUM

Mieszkanie dla...
Fundacja
THALITA CUM
na fb
Choose your language
Nasza księgarnia
Prezenty z Duszą
na fb
Adaptacja i remont mieszkań dla bezdomnych, wykluczonych i odrzuconych.
Akcja finansowana z środków własnych Fundacji TALITHA CUM,
zysku z księgarni katolickiej i sklepu internetowego
oraz wpłat i darowizn rzeczowych naszych dobroczyńców.Działanie jest możliwe dzięki wzorowej wspólpracy Fundacji z miastem Bytom. Podopieczni fumdacji z tego miasta: bezdomni, niepełnosprawni, wychodzący z różnych form wykluczenia społecznego (w tym z alkoholizmu) sa wspierani w pozyskaniu będących w złym stanie technicznym, wymagających remontów, niewielkich mieszkań z zasobów  gminy.
Mieszkania te, po adaptacji i remoncie i wyposażeniu zasobami i środkami Fundacji, za naszym poręczeniem i pod naszym nadzorem są przekazywane i użytkowane przez naszych podopiecznych.
W 2023 roku, powinno nam się udać wyremontować i zasiedlić dziewiąte mieszkanie!
Mieszkanie dla Czesia
Siedziba i pracownie:
Wierch Rusiński 28
Copyright 2014-2022 by Fundacja TALITHA CUM
Fundacja TALITHA CUM
BNP Paribas SA 64 2030 0045 1110 0000 0409 0510
NIP:7361717906 KRS:0000499068 Regon:123050570
Księgarnia TALITHA CUM:
Jana Pawła II 2
Sklep online: prezentyzdusza.pl
tel.: +48 608 343 206
e-mail: fundacja@talithacum.org
Wróć do spisu treści